Nie bądź plastik

Ponad milion zwierząt rocznie ginie przez plastikowe śmieci zalegające w morzach i oceanach przez lata, ponieważ wyrzucone odpady nie ulegają natychmiastowemu rozkładowi. Tylko w Polsce zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wynosi dziś 3,5 mln ton rocznie! Można to zmienić, dokonując na co dzień świadomych wyborów, dlatego również Focus Mall zaangażował się w ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną, „Nie bądź plastik”.  Jej celem jest promowanie ekologicznych postaw wśród klientów, ale przede wszystkim – zmniejszenie zużycia plastiku w życiu codziennym każdego, komu los środowiska nie jest obojętny.

Tworzywa sztuczne stanowią 80–85 proc. odpadów, znajdujących się w środowisku morskim Europy. Dlatego właśnie Unia Europejska nakazuje państwom członkowskim redukcję plastiku i od 2021 r. zakazane będzie używanie jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych, które najbardziej zaśmiecają środowisko. Chociaż unijne obostrzenia wejdą w życie dopiero za dwa lata, korporacje i sieci handlowe już teraz szukają sposobu na ograniczenie użycia plastiku, który nie jest biodegradowalny. Focus Mall w Zielonej Górze, to jedno z centrów handlowych, które przyłączyło się do tego globalnego trendu. W efekcie, na terenie obiektu ruszyła ogólnopolska kampania „Nie bądź plastik”, która ma na celu edukację poprzez informowanie odbiorców o wpływie człowieka na środowisko i zmianę przyzwyczajeń osób w każdym wieku na zachowania przyjazne naturze. Proekologiczna zmiana, to wyzwanie dla każdego. Kampania objęła przede wszystkim część gastronomiczną, ponieważ w restauracjach używa się plastikowych „jednorazówek” w dużych ilościach.  Ma ona na celu uświadomienie klientom, że to od nich zależy czy skorzystają z plastikowego produktu czy poproszą o papierowy bądź metalowy zamiennik. Z food courtu kampania przenosi się na cały obiekt – kolejne salony najemców, to kolejne świadome wybory i zamiana plastikowych opakowań na torby ekologiczne. Galeria zachęca odwiedzających do zapoznania się ze „wskazówkami”, co zrobić, by być ekologicznym w życiu codziennym. Należy nadmienić, że część restauracji i sklepów w Galerii już dzisiaj próbuje ograniczać użycie szkodliwego plastiku, zastępując go artykułami z papieru, drewna czy bioplastiku, który jest recyklingowany i nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Dzięki inicjatywie „Nie bądź plastik”, oprócz faktów związanych z zanieczyszczeniami i zagrożeniami, jakie powodują odpady plastikowe, odwiedzający Galerię znajdą porady, jak można przyczynić się do zminimalizowania plastikowych odpadów na co dzień.