Polityka Cookies

Ogólne ramy prawne regulujące ochronę danych osobowych zapewnia Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 679/2016 („RODO”) obowiązujące w Unii Europejskiej, a Polityka Cookies wynika z jego wymogów.

Niniejsza Polityka Cookies charakteryzuje różne rodzaje plików cookie wykorzystywane przez nasz serwis.

Czym są pliki cookie („ciasteczka”)?

„Internet Cookie” (znany również pod nazwami „browser Cookies”, „HTTP cookie” lub „cookies”) to mały plik, składający się z liter i cyfr, przechowywany na komputerach, terminalach mobilnych lub innych urządzeniach użytkownika, przez które użytkownik ma dostęp do Internetu.

Pliki cookie instalowane są na żądanie emitowane przez serwer sieciowy w przeglądarce (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Pliki cookie po zainstalowaniu mają długą żywotność, lecz pozostają w postaci „biernej” co oznacza, że nie zawierają wirusów ani oprogramowania szpiegującego i nie będą miały dostępu do informacji znajdujących się na dysku twardym użytkownika, na którego urządzeniu zostały zainstalowane.

Plik cookie składa się z dwóch części:

  • nazwy oraz
  • treści lub wartości pliku.

Do czego i w jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Z plików cookie korzystamy w celu poprawy serwisu pod względem użytkowania i funkcjonalności oraz lepszego zrozumienia w jaki sposób odwiedzający korzystają z serwisu i usług przez niego oferowanych.

Przechowywanie plików cookie na Państwa komputerze pozwala nam w łatwy i dogodny sposób spersonalizować i udoskonalić Państwa odbiór naszego serwisu oraz sprawić by kolejna Państwa wizyta w serwisie była bardziej przyjemna.

Plików cookie nie wykorzystujemy do zbierania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, ale możemy połączyć informacje zawarte w pliku cookie z danymi osobowymi gromadzonymi w inny sposób (np. formularz rejestracyjny).

Jak zarządzać modułami cookie?

Odmowa korzystania z plików cookie

Mają Państwo możliwość zaakceptowania korzystania z plików cookie, które pozwolą Państwu w pełni wykorzystywać wszystkie funkcjonalności serwisu bez ograniczeń. Brak Państwa zgody na korzystanie z niezbędnych plików cookie może wpłynąć negatywnie na Państwa odbiór serwisu oraz jego funkcjonalność.

Odrzucenie innych kategorii plików cookie może nie mieć wpływu na odbiór serwisu przez użytkowników oraz jego funkcjonalność. W przypadku niewyrażenia zgody na korzystanie z wszystkich kategorii plików cookie, dezaktywowane zostaną pliki cookie podstawowe i osób trzecich. Ponadto pliki cookie zostaną usunięte. Nie będziemy w stanie usunąć plików cookie osób trzecich, w związku z czym będą Państwo musieli usunąć je osobiście. Można tego dokonać w ustawieniach przeglądarki.

Dezaktywacja i / lub usunięcie plików cookie z przeglądarki

Ponadto, ustawienia plików cookie można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia edycję ustawień plików cookie. Ustawienia te są zazwyczaj dostępne w menu przeglądarki: menu „opcji”, „narzędzi” lub „preferencji”. Można również zapoznać się z menu „Pomoc” przeglądarki. Przeglądarki mogą korzystać z różnych mechanizmów dezaktywacji plików cookie.

Ustawienia plików cookie w Internet Explorer 

Ustawienia plików cookie w programie Microsoft Edge

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome dla pulpitu

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome dla systemu Android

Ustawienia plików cookie w Safari 

W przypadku ustawień przeglądarki w celu usunięcia plików cookie stosuje się te same zasady, jak w przypadku dezaktywacji nowych plików cookie. Należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną powyżej. Dostępne są narzędzia online umożliwiające usunięcie wszystkich plików cookie dotyczących odwiedzonych stron internetowych, np. www.allaboutcookies.org. Wchodząc na nasz serwis z innego komputera należy pamiętać o skonfigurowaniu ustawień.

Jakiego rodzaju modułów cookie używamy?

Niezbędne pliki cookie gwarantują funkcje, bez których nie będą mogli państwo korzystać z naszego serwisu i zapewniamy, między innymi, że gdy uzyskają Państwo dostęp do funkcjonalności serwisu, wyświetlona zostanie wersja posiadająca szerokopasmowe połączenie odpowiadające Państwa łączności z Internetem. Dodatkowo, taki plik cookie zapewnia przełączanie z trybu http do https podczas zmiany stron. Ponadto takie pliki cookie będą przechowywały Państwa decyzję dotyczącą korzystania z plików cookie na naszym serwisie.

Wykorzystywane przez nas niezbędne pliki cookie to:

  • pliki cookie wykorzystywane wyłącznie do przekazywania danych za pośrednictwem Internetu
  • pliki cookie, które są absolutnie niezbędne abyśmy mogli dostarczyć Państwu żądaną usługę, (tj. w przypadku dezaktywacji tych plików cookie usługa nie będzie możliwa).

Naszą podstawą do korzystania z niezbędnych plików cookie w celach opisanych powyżej jest prawnie uzasadniony interes mający na celu zapewnienie funkcjonowania, dostępu i korzystania z Serwisu oraz zapewnienie Państwu żądanych usług.

Statystyczne pliki cookie: Są to pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczania nam informacji statystycznych na temat wydajności strony internetowej (np. liczby wizyt, źródeł ruchu).

Marketingowe pliki cookie: Są to pliki cookie pozwalające na zapamiętanie przez serwis dokonanych przez Państwa wyborów i udostępnienie bardziej spersonalizowanych i ulepszonych funkcji. Kategoria ta może obejmować pliki cookie osób trzecich.

Wyrażanie zgody odnośnie modułów plików cookie

Istnieje kilka powodów dla których chcielibyśmy wykorzystywać niektóre kategorie plików cookie, ale potrzebujemy na to Państwa zgody. Aby je zaakceptować, należy kliknąć przycisk „Zapisz Ustawienia” (Save Settings), lub przycisk „Otwórz Ustawienia” (Open Settings), aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych kategorii plików cookie i ograniczyć użycie niektórych z nich.

Będą Państwo mieli możliwość wyboru konkretnych kategorii plików cookie wykorzystywanych w naszym serwisie. Pasek z informacją na temat plików cookie pozostanie widoczny do momentu wyrażenia swoich preferencji. Jeśli zdecydują się Państwo na niekorzystanie z plików cookie z tej kategorii, nie będziemy korzystać z kategorii plików cookie innych niż te, które są absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej.

Centrum preferencji

Z wyjątkiem kategorii plików cookie, które są ściśle wymagane do obsługi serwisu, mogą Państwo zaakceptować lub odmówić korzystania z plików cookie w każdej z kategorii poprzez przemieszczanie selektora na końcu każdego wiersza w polu opcji, które pojawi się na ekranie lub bezpośrednio z paska informacji o plikach cookie.

Za każdym razem, gdy będą Państwo poproszeni o zgodę lub odmowę korzystania z kategorii plików cookie, otrzymają Państwo od nas niezbędne informacje dotyczące następujących kwestii: wybór kategorii plików cookie, tożsamość administratora danych, czy pliki cookie są trwałe czy też sesyjne, czy mamy do czynienia z plikiem cookie nadrzędnym czy osób trzecich (z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, które są zawsze nadrzędnymi plikami cookie), jak również czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Po dokonaniu akceptacji korzystania z danej kategorii plików cookie mogą Państwo wrócić do opcji wyboru i je dezaktywować (z wyjątkiem plików cookie, które są niezbędne dla funkcjonowania serwisu) w następujący sposób:

  • klikając przycisk „Otwórz Ustawienia” (Open Settings) znajdujący się na bannerze cookie wyświetlanym na pierwszej stronie dostępu;
  • klikając w stały link „Polityka Cookies” znajdujący się w stopce, który jest dostępny na każdej zakładce serwisu.

Zmiany do niniejszego powiadomienia o modułach cookie

Niniejsza Polityka Cookies została zmieniona w dniu 26.11.2018.