Rozlicz bezpłatnie PIT

W piątek, 5 kwietnia 2019 roku, klienci Focus Mall będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów od podatków i wspólnie z nimi rozliczyć PIT za 2018 rok. Konsultacje będą udzielane w godzinach od 12.00 do 20.00.

W trakcie konsultacji księgowi wyjaśnią wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego, czy skorzystania z odliczeń i ulg podatkowych. Pomogą również podatnikom wysłać dokument drogą elektroniczną do dowolnego urzędu skarbowego w kraju.

Każdy, kto zdecyduje się rozliczyć zeznania podatkowe w galerii Focus Mall powinien mieć przy sobie:

  • komplet informacji potwierdzających uzyskane dochody w 2018 roku (np. PIT-11, PIT-40, PIT-8C),
  • dowód osobisty lub paszport, nr PESEL dzieci (w przypadku korzystania z ulgi prorodzinnej),
  • dokumenty potwierdzające odliczenia,
  • KRS Organizacji Pożytku Publicznego, jeśli chce się wesprzeć tego typu instytucję, przekazując jej 1% należnego podatku.

Do autoryzacji podatnika wysyłającego zeznanie przez Internet, potrzebne jest także zeznanie za rok 2017 lub kwota przychodu wykazana w zeznaniu podatkowym za rok 2017.

Konsultacje będą udzielane na poziomie 1 galerii, w lokalu naprzeciwko salonu House.